Ett unikt nationellt projekdär elever, lärare, och föräldrar kan hjälpas åt att förebygga ungdomars psykiska ohälsa.


 

Om projektet

2018 kom Folkhälsomyndigheten ut med sin rapport: Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Rapporten pekar ut skolan som den främsta anledningen till ökningen, men stämmer detta verkligen…?

Barnets roll i samhället, identitet, valmöjligheter, etik, kommunikation och motion… I ett omfattande helhetsgrepp belyser vi sex olika områden där ungdomars existentiella levnadsvillkor har förändrats i grunden de senaste 50 åren.  Projektet vänder sig till elever, lärare och föräldrar och det består av fyra delar.

 

I den första delen svarar alla deltagarna på en online-undersökning. I del två samlas alla till en tvåtimmars föreläsning - lärare och elever på dagtid och föräldrarna på kvällen samma dag. Föreläsningen ställer några lätt provocerande frågor, vilket innebär att den passar utmärkt som diskussionsunderlag, men den ger även praktiska exempel på vad vi skulle kunna göra för att förbättra situationen redan idag. Del tre består av ett arbetshäfte till lärare och elever och del fyra är en avslutande utvärdering där alla kan dela med sig av sina upplevelser av hur arbetet gått.

Om oss

Fredrik Ekdala och Ola Hall möttes i ett ESF-projekt 2012. Under drygt tre års tid hjälpte dom bokstavligen tusentals ungdomar i tio kommuner i Skåne och Blekinge. Allt sedan dess har Ola och Fredrik fortsatt att stötta och hjälpa utsatta ungdomar genom olika samarbeten med skolor, företag och kommuner i hela landet.