Ola Hall är beteendevetare med bakgrund som nationell handledare och personalutbildare inom kriminalvården, där han även utvecklat och tagit fram nya behandlingsprogram för ungdomar.