Uppföljning

Här hittar du filmer till varje del av projektet. Varje film avslutas med några diskussionsfrågor.

Del 1 Barnets roll

Del 2 Identitet

Del 3 Etik
Del 4 Kommunikation
Del 5 Val